Algemene voorwaarden

* Het postadres van Betula Kruiden is Lankerseweg 3a, 7025 ED Halle.

* Betula Kruiden is als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel, onder nummer 62178784.

* De hierbij genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Betula Kruiden. Als u een bestelling bij Betula Kruiden plaatst, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

* Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

* Bestellingen bij Betula Kruiden gaan via de website of via email. Telefonisch bestellen is niet mogelijk.

* Prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW.

* Indien u een factuur wilt ontvangen bij de levering, geef dit dan s.v.p. bij de bestelling aan.

* Verzendkosten bedragen binnen Nederland €2,98 voor brievenbuspost en € 5,75 voor pakketten

* Betalingen dienen te worden  gedaan op bankrekening NL05 TRIO 0254 3951 55 t.n.v. Betula Kruiden.

* Als u niet tijdig of volledig betaalt, rekent Betula Kruiden per maand rente over het niet betaalde bedrag. Extra kosten die gemaakt worden o.a. bij aanmaningen komen voor rekening van de niet betalende klant.

* Bestellingen worden pas verwerkt, wanneer het totaalbedrag van de bestelling op bovengenoemde bankrekening is bijgeschreven.

* Alle pakket bestellingen binnen Nederland worden verzonden met DHL. Zodra de bestelling is afgeleverd bij het DHL kantoor ligt het risico van de verzending bij de klant. Betula Kruiden vergoedt geen beschadigingen of zoekrakingen, maar kan wel op kosten van de klant een verzending aangetekend versturen, en helpen bij het opsporen van een verzending. Brievenbuspost wordt verzonden met PostNL. Hiervoor geldt hetzelfde.

* Betula Kruiden streeft ernaar om een bestelling zo snel mogelijk bij een klant aan te laten komen. Minimaal twee keer per week worden bestelde producten verzonden. Bij vertraging zal dit zo snel mogelijk aan de klant worden gemeld. De klant mag dan van de bestelling afzien.

* De producten van Betula Kruiden zijn niet gestandaardiseerde, onbehandelde natuurlijke producten. Verschillen in kleur, geur of consistentie tussen verschillende charges kunnen nooit grond tot reclamatie zijn.

* Betula Kruiden is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, misbruik of illegaal gebruik van producten aangeschaft bij Betula Kruiden.

* Beschadigde pakjes of zendingen waaraan duidelijk te herkennen is dat de inhoud beschadigd is, of beschadigd kan zijn (bijv. lekkage) dienen geweigerd te worden. Na retour-ontvangst stuur ik dan per omgaande nieuwe artikelen. Accepteert u een beschadigd pakje dan kan ik het beschadigde product helaas niet vergoeden.

* Fouten in een levering dienen binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden. Daarna worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.

* Ik sta voor de kwaliteit van mijn producten. Is desondanks een artikel niet in orde dan kunt u dit, na overleg per e-mail, goed verpakt en voldoende gefrankeerd terugzenden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een nieuw product. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd.

* Betula Kruiden is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer en bewaar dit goed.

* Betula Kruiden streeft ernaar een zo laag mogelijke milieudruk te veroorzaken. Dit houdt o.a. in dat we zo veel mogelijk gerecycled papier en verpakkingsmateriaal gebruiken. Wij sporen iedereen aan hetzelfde te doen.

* Betula Kruiden behoudt het recht contactgegevens van klanten te gebruiken om aankondigingen en mededelingen te sturen. Contactgegevens zullen niet worden gedeeld met derden.