22 april 2016: compost (deel2)

Deze week heb ik van de warme omstandigheden geprofiteerd om een composthoop op te zetten. Composteren is een warm proces, zodat het weinig zin heeft om een hoop op te zetten in de winter. Bij warm weer is het leven voor de micro-organismen die het werk moeten doen, net even simpeler. Ik heb in de loop van de winter een hele berg materiaal verzameld. Niet alleen plantaardig afval uit de tuin en de keuken, maar ook de mest van onze kippen. Gewoon samen op een grote hoop verzameld. Een beetje dierlijke mest er bij is heel verrijkend voor de uiteindelijke compost en het stimuleert bovendien het verteringsproces in de composthoop. Zeker in het geval van kippenmest is het belangrijk om de mest te laten composteren. Verse kippenmest is te sterk voor het bodemleven en voor veel gewassen.

Behalve deze grote hoop afval, had ik ook her en der enkele fermentatiehopen: hopen hard afval, die ik al voor de winter heb opgezet om te fermenteren zonder zuurstof. Zie het blog van 23 september vorig jaar. Het was grappig om te zien dat alle plantenresten in deze hopen nog goed herkenbaar zijn. Het vele zaad van de goudbloemen rolde tussen de tanden van de riek door! Maar wel allemaal heel donkerbruin verkleurd, bijna zwart. Dat is een teken, dat her fermentatieproces goed is verlopen. Nu heb ik al dit voorverteerde materiaal laag om laag gemengd met het versere materiaal in de nieuwe composthoop. Een dubbelgevouwen net er overheen om wat schaduw te geven, zodat de hoop niet uitdroogt maar wel kan blijven ademen, en verder rustig afwachten.

Nieuwe composthoop

Nieuwe composthoop

Met het opruimen van oude, verdroogde resten op de tuin na de winter is er bovendien weer voldoende materiaal bij elkaar, om ook een nieuwe fermentatiehoop op te zetten. Daar heb ik ook hardnekkige onkruidwortels, zoals van kweekgras, brandnetel en zuring, bij gedaan. Zo hoeft er niets verloren te gaan. Deze hoop heb ik rondom goed ingepakt in landbouwplastic, zodat er geen lucht bij kan.